Hva du skal gjøre ved en trafikkulykke

Det skjer mye på norske veier. Det er ikke usannsynlig at du en en eller annen gang vil komme ut for en ulykke. Det kan også være at du er den første som ankommer et ulykkessted.

Det fordrer også at du tar et ansvar for å begrense skadene, og kanskje redde liv. Det er da godt å ha litt kunnskap på forhånd om hvordan du bør gå fram.

Stans bilen

Det første du gjør er naturligvis å stanse bilen og gå ut. Parker med en viss avstand slik at det er plass til utrykningskjøretøyene nærmest ulykkessteder.

Sett på nød-blinklysene slik at du varsler etter kommende kjøretøy. Dit eget forntlys kan lyse opp ulykkesstedet dersom det er mørkt.

Ta på refleksvest før du går ut av bilen,

Sikre skadestedet

Hvis det er flere til stede, må noen ta ledelsen. Dersom ingen allerede har gjort det, må du gjøre det. Ellers innretter du deg og følger ordre.

Varselstrekant må ut så fort som mulig slik at ikke flere kjøretøy blir innblandet.

Eventuelle pasienter må så fraktes bort fra åpenbare farer. Har du mulighet til det, skrur du av tenningen på involverte biler.

Få oversikt

Nåt du skal varsle redningsmannskaper er det viktig å kunne gi en så presis beskrivelse som mulig,

Det inkluderer en lokalisering av skadestedet, en oversikt over hvor mange som er skadet og hvor mange biler som er innblandet.

Det vesentlige her er selvfølgelig å kunne bevare roen. Operatøren på 113 vil kunne gi deg videre instruksjoner om hva du bør gjøre og hvordan du bør forholde deg.

Gi førstehjelp hvis du kan

De fleste har gått på førstehjelpkurs en eller annen gang, men det er ikke sikkert at man husker det man har lært når ulykken er ute.

Det viktigste er å sikre luftveiene der pasienten er bevisstløs. Det gjør man i første omgang ved bøye hodet forsiktig bakover.

Er det mulig å flytte pasienten, kan du legge vedkommende i stabilt sideleie. Det vil si på siden med venstre hånd under hodet.

Man blir fort nedkjølt i bevisstløs tilstand Derfor er det viktig å holde pasienten varm med å dekke over med tepper eller klær.

Hvis pasienten ikke puster, er det nødvendig hjerte. og lungeredning for å holde blodsirkulasjonen i gang til ambulansepersonell ankommer stedet.

Det betyr 30 brystkrompensjoner avløst av to innblåsinger (ikke blås kraftig). Disse gjentas inntil dere får avløsning.

Ulykker uten personskader

For mindre dramatiske ulykker er framgangsmåten innledningsvis den samme. Du stanser bilen, setter på varselslys og tar på refleksvesten.

Du varsler politiet dersom det er nødvendig. Skriv opp navn og telefonnummer på vitner. Ta bilder go fyll ut en skademelding.

Ting du også kan gjøre er å måle veibredde, avstand til fortau og lengde på bremsespor. Det kan vise seg å komme til nytte senere.

Erstatningsrettslige etterspill

Både ved små og store ulykker er det forsikringsselskaper involvert. De vil ha så mange detaljer som mulig vedrørende ulykken.

Enten du er involvert eller et vitne, er din forklaring sentral som en av de første på skadestedet.

Dersom du selv er erstatningsberettiget, kan du i følge Erstatning.no® ha krav på å få dekket advokatutgiftene av den ansvarlige trafikkforsikreren. Det vil også være lurt å dokumentere så mye som mulig med bilder og oppmålinger som nevnt over.