Kjøpe bolig for første gang?

Som ung er det å skulle kjøpe sin første bolig stort. Det er mye og tenke på og det kan oppleves som overveldende for de fleste. Det stilles krav til egenkapital og man skal betjene lån over flere år. Hvordan skal man få det til? Et godt tips til første gang man kjøper bolig er å ha fylt opp BSU. Hør med foreldrene dine om de kan stille som kausjonister. Kanskje viktigst av alt, bestem deg hva du ser etter når du skal kjøpe bolig, så ender du opp med noe du liker.